Για τον άνθρωπο του εικοστού πρώτου αιώνα το ζητούμενο δεν είναι μόνο να χάσει βάρος αλλά και να το διατηρεί.

Δημοσιευμένα Άρθρα του Γιώργου Μουλίνου και αναφορές ατόμων απο την εμπειρία τους